Update DaCapo project

Het Da Capo project, ontwikkelen van software voor een high end monitoring systeem voor orkesten, heeft weer een tussentijdse milestone bereikt. De bestaande hardware en nieuwe software zijn gekoppeld en de user interface is verder gefinetuned op basis van eerste bevindingen met een testsetup. Daarnaast zijn er enkele features aan toegevoegd die van belang zijn voor de specifieke situatie waar het systeem ingezet gaat worden: orkesten in de context van live popconcerten. De software gedraagt zich goed tijdens stresstests in de studio, vanaf nu kan er getest gaan worden in een gecontrolleerde live setting, de voorlaatste fase in het project.

orkest_monitoring